Úspory.cz >> Bankovní úvěr

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Bankovní úvěr

Mezi hlavní produkty, které banky nabízí, jsou spotřebitelské úvěry. Bankovní úvěr je poskytnutí peněžních prostředků svým klientům za úplatu (úrok). Mezi bankou a klientem je uzavřená smlouva o úvěru, která specifikuje smluvní podmínky. Ve smlouvě je vždy uvedená výše úvěru, úrokové sazby, měsíční splátky a doba úvěru. Součástí smlouvy jsou také sankce za nedodržení podmínek.

Žádá-li klient o bankovní úvěr, musí splnit podmínky. Hlavní a nejdůležitější podmínkou je dostatečná bonita, tedy schopnost splácet úvěr. Pokud banka na základě předložených dokladů (potvrzení o výši příjmu, další závazky, atd.) získá pocit, že klient nebude schopen dodržet závazky, žádost zamítne a půjčku mu neposkytne.

Chci porovnat půjčky
COVID-19