Úspory.cz >> Ručitel

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Ručitel

Osoba, která se smluvně zaváže splatit dluh pro případ, že dlužník není schopen úvěr splatit.

Ručitel je fyzická nebo právnická osoba, která se ve smlouvě zaváže splnit závazek vůči věřiteli v případě, že dlužník přestane z nějakého důvodu půjčku splácet. Osoba ručitele se často plete se spoludlužníkem. Ručitel se zavazuje splatit dluh, pokud dluh nesplatí dlužník. Spoludlužník je naproti tomu vázán smlouvou stejně jako dlužník, a to i v případě, že prostředky z úvěru nevyužívá. Věřitel tedy může žádat po spoludlužníkovi plnění těchto závazků i v případě, že dlužník splácí úvěr přesně podle dohody.

Chci porovnat půjčky
COVID-19