Úspory.cz >> Úroková sazba

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Úroková sazba

Procento z úvěru, které je dlužník povinen zaplatit.

Úroková sazba neboli úroková míra je procentuální podíl z dlužné částky, která navyšuje úvěr o zisk věřitele. Dá se tedy říct, že se jedná o cenu za poskytnutí úvěru. Na výši úrokové sazby mají největší vliv právě tři faktory. Nejprve se jedná o to, zda je klient schopen splácet svůj dluh včas a v předem stanovených částkách. Čím větší riziko neschopnosti klienta splácet je, tím větší bude nasazena úroková sazba. Dále se na výši úrokové sazby podílí očekávaná míra inflace. Tedy čím vyšší inflace (znehodnocení kupní síly peněz), tím vyšší úroková míra. Jako posledním faktorem zasahujícím do výše úrokové sazby je úvěrová politika České národní banky.

Chci porovnat půjčky
COVID-19