Úspory.cz >> Úvěr

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Úvěr

Zapůjčení finančních prostředků za předem sjednaných podmínek.

Úvěr neboli půjčka je založen na zapůjčení určitého obnosu jedním subjektem druhému. Úvěr je poskytován výhradně na základě smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitelem může být bankovní i nebankovní instituce. Věřitelé se liší v tom, jaké kladou podmínky pro získání úvěru. Částka, kterou si půjčíte (neboli dlužná částka), bude ještě navýšena o úrok, což jsou procenta z půjčky, které si ponechá věřitel za poskytnutí služby. Úvěr splácíte v pravidelných splátkách. Ve smlouvě musí být uvedena doba splatnosti, frekvence splátek a úroková míra. Úroková míra se odvíjí od toho, kolik si půjčujete a zda jste dostatečně solventní.

Chci porovnat půjčky
COVID-19