Úspory.cz >> Smlouva o půjčce

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce je jediným dokladem o tom, že jste si nejen půjčili peníze, ale především za jakých podmínek. Dobře připravená smlouva je jednoduchá a neobsahuje žádné nesrozumitelné pasáže.

1. Hlavička smlouvy by měla obsahovat základní údaje o smluvních stranách (věřitel a dlužník), což jsou jejich jména a příjmení, názvy společností, adresy, sídla společností, rodná čísla, IČ, DIČ včetně kontaktních informací.

2. Předmětem smlouvy je v tomto případě závazek věřitele o poskytnutí půjčky v určité výši. Výše půjčky by měla být uvedena nejen čísly, ale také slovy, aby číslici nebylo možné dodatečně upravovat.

3. Nejdelší část smlouvy je věnována právům a povinnostem smluvních stran. Právě zde je uvedena úroková sazba a způsob splácení (výše jednotlivých splátek a data jejich splatnosti). Součástí smlouvy by měl být splátkový kalendář.

4. Důležitou částí je ujednání, které pojednává o způsobu řešení sporů mezi smluvními stranami. Nejčastěji se jedná o tzv. rozhodčí řízení, které však bývá méně nevýhodné pro dlužníka.

5. Závěrečná ustanovení obsahují souhlas s uvedenými podmínkami, které obě strany stvrdí svým vlastnoručním podpisem.

Chci porovnat půjčky