Úspory.cz >> Smlouva o výpůjčce automobilu

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Smlouva o výpůjčce automobilu

Půjčení auta kamarádovi na nákup či na celý víkend je poměrně běžnou záležitostí, o níž se neuzavírají písemné smlouvy. Přesto se jedná o výpůjčku, jejíž zákonnou definici najdete v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Ve chvíli, kdy svůj automobil zapůjčíte jiné osobě k užívání, uzavíráte mezi sebou Smlouvu o výpůjčce automobilu v ústní podobě. Většina lidí si přitom neuvědomuje, že s tím souvisí řada rizik.

V první řadě je vypůjčitel povinen seznámit půjčitele se způsobem užíváním a dalšími zvláštními pravidly (např. návody či technické normy). Dle zákona je vypůjčitel plně zodpovědný za všechny škody, k nimž dojde při výpůjčce, pokud byl automobil již poškozený (např. špatně fungující brzdy).

Půjčitel je povinen užívat automobil pouze po dohodnutou dobu, a poté jej vrátit v původním nepoškozeném stavu. V žádném případě se nestává vlastníkem automobilu a musí jej využít pouze k domluvenému účelu. V případě delšího trvání výpůjčky automobilu není od věci uzavřít smlouvu v písemné podobě, obsahující výše uvedené včetně osobních a kontaktních údajů o smluvních stranách.

Chci porovnat půjčky