Úspory.cz >> Uznání závazku

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Uznání závazku

Uznání závazku je právní dokument, v němž dlužník uznává svůj závazek vůči věřiteli. Tento dokument je zpravidla věřitelem vyžadován tehdy, pokud dlužník dlouhodobě odmítá zaplatit již vzniklý závazek (např. dluh). Nejedná se tedy o vznik nového závazku, ale věřitel si tímto způsobem ulehčuje procesní situaci pro případ soudního řízení.

Aby nedošlo k žádnému zpochybnění tohoto závazného dokumentu, musí mít písemnou podobu. Podpisem dokumentu o uznání závazku se dlužník k závazku nejen přiznává, ale zároveň se zavazuje jej uhradit tzv. nepodmíněným příslibem závazek zaplatit. Jednou z možností je dokument sepsat formou notářského zápisu, který bude rovněž obsahovat svolení se souhlasem k exekučnímu řízení, pokud dlužník neuhradí závazek do data uvedeného ve výzvě.

Výzva by měla obsahovat údaje o dlužníkovi - jméno a příjmení, trvalá adresa, rodné číslo či datum narození, pasáž, v níž svůj dluh uznává a zavazuje se k jeho úhradě do určitého data. Ve výzvě je nutné uvést konkrétní dlužnou částku a způsob uhrazení závazku. Výzva musí být podepsaná dlužníkem, jinak je neplatná.

Chci porovnat půjčky