Úspory.cz >> Výzva k vrácení půjčky - předžalobní upomínka

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Výzva k vrácení půjčky - předžalobní upomínka

Věřitelé neboli poskytovatelé půjček často řeší i situace, kdy jim dlužníci nesplácí poskytnutý úvěr, a této povinnosti se úmyslně vyhýbají. Pokud dlužník nereaguje na běžné upomínky, může věřitel využít svého zákonného práva a vymáhat své peníze soudně. Než se však na soud obrátí, může dlužníkovi zaslat dokument Výzva k vrácení půjčky - předžalobní upomínka.

Výzva je dlužníkovi zaslána písemně a obsahuje jeho údaje - jméno a příjmení, trvalou adresu a rodné číslo či datum narození. Obsahem výzvy je žádost o uhrazení půjčky. To znamená, že v dokumentu by měla být uvedená výše půjčky, původní datum splacení a datum, kdy byla smlouva o půjčce uzavřena.

Věřitel tímto vyzve dlužníka k uhrazení dosud nesplaceného dluhu a uvede způsob jeho uhrazení. Zároveň dlužníka varuje, že v případě nesplacení dluhu na základě této výzvy, bude spor řešit soudní cestou. Důležité je výzvu odeslat doporučeně přímo do rukou dlužníka. Doklad bude nutný pro případné soudní řízení.

Chci porovnat půjčky