Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Zúčtovací období zemního plynu E.on

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Zúčtovací období zemního plynu E.on

Zúčtovací období zemní plynu eon se zpravidla myslí dvanáct po sobě jdoucích měsíců, tedy jeden rok. Za toto období je vždy domácnosti fakturována výše nedoplatku či přeplatku za energie. Společnosti E.ON definuje ve své smlouvě zúčtovací období jako: „Zúčtovací období je každé období, za které je provedeno vyúčtování/vystaven písemné oznámení s žádostí o uvedenou změnu. Počátek a konec příslušného zúčtovacího období Dodavatel uvádí na faktuře.“

Vyúčtování energií se provádí pravidelně jednou za rok. Odběratel platí průběžně zálohy, jejichž výše byla stanovená na počátku zúčtovacího období. Vyúčtování je pak provedeno na základě skutečné spotřeby. Obě hodnoty jsou porovnány a klient poté buď uhradí nedoplatek nebo mu je vrácený přeplatek. Pokud je skutečná spotřeba vyšší, je vhodné na další zúčtovací období navýšit zálohy.

Chci platit méně za plyn