Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Penzijní připojištění >> Novinka! Do důchodu již před důchodem

Aktuality

Novinka! Do důchodu již před důchodem

29. 1. 2013 Penzijní připojištění

Jednou z novinek, kterou zavedla vládní reforma penzijního připojištění je tzv. předdůchod. Díky němu budou moci občané pobírat dávky i několik let před dosažením důchodového věku. Tuto možnost uvítají nejvíce ti, kteří přišli o zaměstnání krátce před důchodem.

Možnost pobírat důchod před dosažením požadovaného věku existovala i v minulých letech. Mezi předčasným odchodem do důchodu a předdůchodem je ovšem podstatný rozdíl. U předčasného odchodu do důchodu pobírají lidé dávky z veřejného systému a posléze se jim krátí řádný starobní důchod vyplacený státem.

Naopak předdůchod je vyplácen z penzijního připojištění a tedy nesnižuje dávky, které bude pojištěnec pobírat od státu. Zároveň však zajišťuje pravidelný příjem. Jedinou nevýhodou je fakt, že doba strávená v předdůchodu se nezapočítává do odpracovaných let, od kterých se odvíjí výše státního důchodu.

„Víte, že si můžete nechat vyplácet předdůchod a přitom normálně pracovat?”

Pro koho je určen

Předdůchod je primárně určen těmi účastníkům penzijního připojištění, kteří vykonávají příliš namáhavou práci nebo ti, kteří o práci přišli maximálně 5 let před odchodem do důchodu. Pět let je totiž maximální doba, po jakou lze předdůchod pobírat. Minimální doba je dva roky a odchod do předdůchodu je možný rok před důchodem. Druhý rok bude předdůchod vyplácen souběžně s řádnou penzí.

Kromě časového omezení musíte mít našetřený dostatečný obnos v penzijním připojištění. Tato částka se vypočítává z aktuální průměrné mzdy. V České republice nyní činí průměrná mzda 24 514 Kč. Abyste mohli využít předůchodu, musíte mít naspořené tolik, aby se Vaše měsíční dávky po celou dobu vyplácení minimálně rovnali jedné třetině průměrné mzdy.

„Pobírat penzi lze již 5 let před dosažením důchodového věku“

Z toho vyplývá, že pokud byste se pro předdůchod rozhodli již letos, musíte mí naspořené v penzijním připojištěníminimálně tyto částky:

  • Doba vyplácení předdůchodu 2 roky – 176 500 Kč
  • Doba vyplácení předdůchodu 3 roky – 264 744 Kč
  • Doba vyplácení předdůchodu 4 roky – 352 992 Kč
  • Doba vyplácení předdůchodu 5 roky – 442 000 Kč

Posledním podmínkou je, aby penzijní připojištění, ze kterého bude předdůchod vyplácen, bylo sjednané minimálně pět let před vyplácením dávek. Jestliže si sjednáte penzijní připojištění letos, do předdůchodu budete moci nejdříve v roce 2017.

Do důchodu ještě dnes

O předdůchod můžete zažádat již dnes. Pokud tedy splňujete výše uvedené podmínky a máte naspořenou příslušnou částku. Podmínku spoření pěti let vyřešíte snadno. Ukončíte staré penzijní připojištění a přejdete do nového doplňkového penzijního připojištění. Délka bývalého spoření na důchod se Vám ihned přenese na nové. Navíc čerpání předdůchodu nemusí nutně znamenat odchod z aktivního ekonomického života. Předdůchod můžete normálně pobírat, souběžně s ním chodit do práce a vydělávat peníze.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »