Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Spoření >> Zrušení pojistky na spoření zvažujte se všemi důsledky

Aktuality

Zrušení pojistky na spoření zvažujte se všemi důsledky

5. 5. 2012 Spoření

Poměrně často se ve své praxi setkávám s klienty, kteří mají jako spoření na stáří založeno investiční životní pojištění. Nedovolil bych si šmahem tento produkt v klientově portfoliu odsoudit, protože mohou nastat situace, které jeho existenci mohou částečně ospravedlnit, zejména hovoříme-li o příspěvcích zaměstnavatele a daňových úlevách, ale buďme na pozoru, bude-li nám někdo tento produkt nabízet pouze jako výhodné spoření.

Jsou rozhodně levnější a transparentnější způsoby, jak pravidelně ukládat prostředky na stáří. Vždyť složitým konstrukcím počátečních jednotek nerozumí prakticky nikdo z těch, kdo si tento produkt uzavírají. A uzavírají si ho na celý život. Proto je nanejvýš vhodné seznámit se už před jeho uzavřením s jeho nákladovostí.

Ano, spořit přes pojišťovny je drahé a neflexibilní. Ale rušit už uzavřenou pojistku může být ještě dražší. Nejenže získané odbytné často nepřevyšuje ani vložené prostředky, do hry vstupuje i případné dodanění dříve získaných daňových úlev. A tak záleží opravdu na konkrétním posouzení individuální situace klienta, na propočtech, zda mu konkureční nabídnutý produkt tuhle ztrátu nejen nahradí, ale přinese i něco navíc.

Když už je pojistka uzavřena, je častou chybou nevyužívání výhodných vlastností těchto produktů, jestli se v této souvislosti dá vůbec o výhodnosti investování mluvit. Ukládat prostředky do fondů životního pojištění lze totiž často mnohem levněji přes mimořádné pojistné, kdy oproti běžně placenému pojistnému jsou vstupní poplatky do fondů i poloviční. Ale tuto možnost využívá jen málo lidí.

Mnoho účastníků pojištění v průběhu placení pojistného navíc reaguje na ne zcela pravdivou prodejní argumentaci pojišťovacího zprostředkovatele tím, že snižuje platbu pojistného. Při nesmyslně vysokém pojistném je to samozřejmě rozumné, nicméně by měli mít na paměti, že jedinou ospraveditelnou výhodou produktu jsou právě daňové odpočty, které jsou maximální při částce 12 tisíc korun ročně. Pokud sníží roční platbu o tuto částku, připravují se o část daňových úlev, ovšem současně platí stále stejné paušální náklady na vedení pojistné smlouvy. Je jistě k zamyšlení platit pojistné třeba 200 korun měsíčně a celých 20 % (!!!) této částky (40 korun) věnovat pojišťovně měsíčně za vedení smlouvy.

Investiční životní pojištění je prostě produkt na dlouhá léta. Když už ho uzavřete a začnete do něj přispívat, počítejte s tím, že tak budete činit až do 60 let věku. Pokud o tom přesvědčeni nejste, tak produkt (bude-li to smysluplné) zrušte nebo, a to vůbec nejlépe, neuzavírejte.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »