\
Úspory.cz >> Pojištění hmotné odpovědnosti

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění hmotné odpovědnosti

Mnoho povolání s sebou nese také velkou zodpovědnost. Zaměstnanec zodpovídá za svěřené prostředky, je odpovědný za jejich poškození, zničení či ztrátu. Zaměstnanec je rovněž zodpovědný za škody, které svou činností způsobí zaměstnavateli na jeho majetku. V případě škody má zaměstnavatel právo požadovat úhradu škody.

Zákon však bere v potaz reálný zaměstnancův příjem, a proto zaměstnavatel smí dle zákona požadovat úhradu škody nejvýše do 4,5 násobku zaměstnancova měsíčního platu. To však neplatí v případech, kdy zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, nebo podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti. V takovém případě je zaměstnanec odpovědný za škodu v plné výši.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Podepsání dohody o hmotné odpovědnosti bývá nezbytnou součástí pozic, které sebou nesou vyšší riziko způsobení škody na majetku, svěřených věcí a hodnotách či finanční škody. Zaměstnavatel v takovém případě trvá na tom, aby zaměstnanec přijal odpovědnost za své činy. Dojde-li ke škodě, je to právě zaměstnanec, kdo musí prokázat svou “nevinu”. Pokud se mu to nepodaří, je za škodu plně odpovědný a musí ji uhradit. A je přitom zcela jedno, zda byla nehoda způsobená z nepozornosti, nedbalosti či úmyslně.

Škody mohou být povahy majetkové (poškození, zničení či ztráta notebooku, mobilního telefonu, služebního vozidla či jiného zařízení) nebo finanční (ušlý zisk, náklady nutné na odstranění následku zaměstnancovy chyby, apod.).

Pojištění hmotné odpovědnosti

Pokud právě vaše povolání vyžaduje podpis dohody o hmotné odpovědnosti, nezapomeňte si sjednat pojištění hmotné odpovědnosti neboli pojištění na blbost. V podstatě se jedná o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené při výkonu povolání. V případě škody pojišťovna uhradí škodu až do výše sjednaného limitu.

V případě, že dohodu o hmotné odpovědnosti nemáte, stačí vám limit ve výši 4,5 násobku platu. V opačném případě se poraďte s pojišťovacím odborníkem o rizikách, která jsou na vaší pozici reálným rizikem, a dbejte jeho doporučení.

Chci pojištění odpovědnosti