\
Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pan Pavel pracuje jako skladník již třicet let. Denně pracuje se zbožím, jehož hodnota nebývá nejmenší. Za tuto dobu nikdy nepoškodil žádné zboží. Až jednoho dne se mu příliš nepoštěstilo, při přemisťování mu zboží spadlo z vysokozdvižného vozíku a poničilo se. Jaké bylo však jeho překvapení, když mu zaměstnavatel naúčtoval náhradu za způsobenou škodu ve výši 10 000 korun, kterou si poté postupně strhl z Pavlova platu. Má na tento krok zaměstnavatel právo?

Zaměstnanec je zodpovědný za své chyby

Za své škody neseme odpovědnost vždy, nejen v běžném životě, ale také při výkonu povolání. Zaměstnavatel má právo dle zákona požadovat po zaměstnanci úhradu jím způsobené škody. Maximální výše škody je však omezená zákonem a to na 4,5násobku průměrného hrubého příjmu. Proti finančním důsledkům škod při výkonu povolání existují dvě řešení - nedělat žádné chyby nebo si sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Toto pojištění kryje škody, které zaměstnanec způsobí při výkonu svého povolání na majetku zaměstnavatele či na věcech jemu svěřených (např. notebook, mobilní telefon či služební vozidlo) a zahrnuje také finanční škody (ušlý zisk, náklady na uvedení do původního stavu, atd.). Pojišťovna uhradí způsobenou škodu až do výše sjednaného pojistného limitu. Vzhledem k výše uvedenému zákonu by měl pojistný limit v ideálním případě odpovídat 4,5 až 5násobku průměrného příjmu.

Pozor na výluky z pojištění

K nejčastějším škodám patří škody na služebním vozidle, ztráta či zničení mobilního telefonu a notebooku, poškození kancelářského vybavení nebo rozbití přístroje neodborným zacházením. Pozor si však dávejte na smluvní podmínky, které obsahují i výluky. Pojišťovna v žádném případě neuhradí škodu způsobenou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo v případě, že jste škodu způsobili úmyslně.

Chci pojištění odpovědnosti