\
Úspory.cz >> Pojištění na blbost - porovnání cen

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění na blbost - porovnání cen

Pojištění na blbost není oficiální název žádného pojistného produktu. Jedná se o lidový výraz, který se dobře uchytil mezi širokou veřejností i lidmi z pojistné branže. Ve skutečnosti se jedná o pojištění odpovědnosti a souvisí s chybami, kterých se může neúmyslně dopustit fyzická osoba, zaměstnanec či podnikatel v běžném životě i při provádění svého povolání, a následnými škodami na zdraví, majetku a také finančními škodami.

Jaké druhy pojištění odpovědnosti existují?

Pojišťovny nabízí různé typy pojištění na blbost pro různé životní situace i potřeby. Za základní typy však považujeme pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, pojištění profesní odpovědnosti a pojištění občanské odpovědnosti. Tyto čtyři typy mají různá specifika a jsou určené pro různé případy.

Pojištění na blbost pro zaměstnance kryje škody, které zaměstnanec při výkonu svého povolení neúmyslně způsobí například na vybavení pracoviště či služebním vozidle. Škodu je zaměstnanec dle zákona povinen uhradit až do maximální výše 4,5 násobku svého platu. Limit pojistného plnění by tedy měl odpovídat právě této částce.

Pojištění profesní odpovědnosti se týká všech povolání. U vybraných povolání je toto pojištění stanovené zákonem (např. lékaři, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňoví poradci, účetní, auditoři, pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí, likvidátoři, architekti, projektanti a další).

Pojištění na blbost občanů v běžném životě chrání občany před finančními následky škod, které mohou způsobit jiným osobám při provozu domácnosti, v běžném občanském životě a při provozování rekreačního sportu. Pojištění zpravidla zahrnuje všechny členy pojištěné domácnosti.

Chcete-li si pojištění na blbost vybrat opravdu dobře, nezapomeňte si porovnat nabídky od konkurenčních pojišťoven.

Chci pojištění odpovědnosti