Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
ve spolupraci s

Otevíráme pro Vás Srovnejto.cz za 5

Na zabezpečené stránce Vám srovnáme nabídky hypoték.

Přejít hned

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění vozidla patří k nejčastěji uzavíraným pojištěním vůbec. Důvod je zcela očividný a všeobecně známý. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je spíše známé pod používanějším označením “povinné ručení”, je totiž pojištění dané zákonem. Konkrétně se jedná o zákon č. 168/1999 Sb., který definuje rozsah pojištění, práva a povinnosti pojištěného, podmínky pojistného plnění a práva a povinnosti České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Podle tohoto zákona musí mít povinné ručení uzavřené každé motorové vozidlo, které je registrováno a má přidělené registrační značky (RZ, SPZ) a velký technický průkaz.

Na co se povinné ručení vztahuje

Povinné ručení patří mezi pojištění odpovědnostní a to znamená, že kryje škody způsobené při provozu vozidla na zdraví, životě a majetku třetích osob. Může se tedy jednat například o lehkou havárii na parkovišti, kterou odnesou pouze plechy, nebo vážnější nehodu se zraněním. Za škody je v každém případě odpovědný viník, jehož vinou k události došlo (byl určen policií), a který je povinen uhradit způsobenou škodu.

Pozor na výši pojistného limitu

Výši škody dnes stanovuje soud a zejména v případě újmy na zdraví se může jednat o škody za několik desítek až stovek tisíc i milionů korun. V případě řádně uzavřeného pojištění uhradí způsobenou škodu pojišťovna, avšak do výše sjednaného pojistného limitu. Jeho minimální výše je stanovená zákonem na částce 35 milionů korun. Jak se tato suma může zdát vysoká, ne vždy musí stačit. Proto je vhodné mít uzavřený vyšší limit alespoň na částce 100 milionů korun.

Co povinné ručení nekryje

Povinné ručení se však zdaleka nevztahuje na všechny typy škod. Škody způsobené na vlastním vozidle při havárii, v důsledku živelné události, vandalismu či při krádeži vozidla se nachází mimo působení tohoto pojištění. Pro tyto případy je určené dobrovolné havarijní pojištění.

Chci pojištění odpovědnosti