Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
ve spolupraci s

Otevíráme pro Vás Srovnejto.cz za 5

Na zabezpečené stránce Vám srovnáme nabídky hypoték.

Přejít hned

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti je pojištění odpovědnosti silničního dopravce, podle odborné terminologie odpovědnost dopravce a zasílatele za přepravované zásilky. Toto pojištění je určené všem dopravcům, kteří zajišťují nebo zprostředkovávají vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu pod vlastním jménem a pro cizí potřeby. Při provozování této činnosti jim přitom hrozí rizika, která lze eliminovat právě výše uvedeným pojištěním.

Proč je pojištění silničního dopravce důležité?

Majetková újma hrozí dopravci pouze tehdy, pokud poškozený uplatní nárok na náhradu způsobené škody. Na tento nárok má poškozený právo ze zákona a dopravce je povinen způsobenou škodu uhradit ve stanovené výši. To však může dopravci způsobit značnou majetkovou újmu, nemá-li uzavřené pojištění odpovědnosti silničního dopravce, které by jinak vzniklou škodu uhradilo.

Nemluvě o tom, že toto pojištění pro dopravce představuje také jistou konkurenční výhodu. Zákazníci pojištěné společnosti si mohou být jisti, že jim budou uhrazeny vzniklé škody bez zdlouhavého soudního řízení.

Na co se pojištění silničního dopravce vztahuje?

Odpovědnost dopravce není absolutní a nezodpovídá například za škody v případech tzv. vyšší moci. Sem patří škody vzniklé v důsledku živelné události, zásahu státních orgánů, loupežného přepadení apod. Dopravce zodpovídá pouze za škody vzniklé v souvislosti s výkonem této činnosti.

Pro lepší představivost se může jednat o škody vzniklé v důsledku dopravní nehody, k níž došlo v průběhu přepravy, nebo o poškození zásilky v důsledku prudkého brzdění. Připojistit si lze například nakládku a vykládku, krádež a pohřešování, pojištění kabotáže, odpovědnost za škodu poddopravce, vlastní náklady dopravce a další.

Máte-li o toto pojištění zájem, nezapomeňte si porovnat více nabídek. Každá pojišťovna nabízí lehce odlišný produkt, který se může lišit nejen v rozsahu, ale také ve výši pojistných limitů, nabídce doplňkových připojištění a také ve výši pojistného.

Chci pojištění odpovědnosti