\
Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Odpovědnost, kterou s sebou nese členství ve statutárním či dozorčím orgánu, patří k nejpřísnějším druhů odpovědnosti vůbec. Z právního pohledu jsou členové těchto orgánů vystaveni výrazně větší odpovědnosti a dokonce lze konstatovat, že jejich osobní odpovědnost je neomezená. Jedinou možnou ochranu pro manažery a nepřímo i společnost před finančními důsledky jejich jednání a rozhodnutí představuje speciální pojištění odpovědnosti statutárních orgánů neboli D&O.

Pro koho je pojištění D&O určené a proč?

Pojištění je vhodné pro členy představenstva, jednatele, dozorčí radu, fakultativní orgány, manažery s rozšířenou odpovědností a prokuristy. Jedná se tedy o osoby, jejichž odpovědnost je neomezená, objektivní a solidární. Činnosti těchto pozic poskytují téměř neomezený prostor pro vznik škody v důsledku nedbalosti, omylu, opomenutí, porušení povinnosti, zneužití důvěry při správě majetku apod.

V případě vzniku škody leží důkazní břemeno právě na obviněných členech orgánů společnosti. Pokud svou nevinu nedokáží prokázat, jsou povinni uhradit veškerou způsobenou škodu. Z významnosti uvedených pozic vyplývá, že finanční dopady zaviněné škody mohou být značné až nepředstavitelné.

Na co se pojištění D&O vztahuje?

pojištění odpovědnosti statutárních orgánů hradí například náklady na úhradu nároku finanční škody ze strany poškozeného, náklady na právní zastoupení, náklady na šetření i náklady na očištění dobrého jména. Krytí může být rozšířeno o dodatečné období, dceřiné společnosti či výkon funkce člena ve všech společnostech, v nichž má společnost minoritní majetkový podíl.

Nabídka pojištění D&O se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Nezapomeňte si proto porovnat více produktů a najít si takový, jenž vám zajistí nejlepší pojistnou ochranu za nejlepší peníze. S tím vám pomůže on-line porovnávač pojištění odpovědnosti.

Chci pojištění odpovědnosti