\
Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti za újmu

Získejte pojištění odpovědnosti

... rychle, online a za bezkonkurenční cenu!

Nabídky již od 300 Kč ročně!

Vyřízení za 5 minut

Pojištění odpovědnosti za újmu

Každý, kdo způsobí újmu na zdraví i majetku třetím osobám porušením dobrých mravů, nedodržením povinností vyplývající ze smlouvy či porušením povinnosti stanovených zákonem, je povinen tuto újmu poškozenému vynahradit. Může se přitom jednat o škody nemajetkové i majetkové povahy včetně finančních škod, jako je například ušlý zisk.

Pojištění odpovědnosti za újmu je považováno za základní pojistnou ochranu každého občana, zaměstnance, podnikatele a celé společnosti vůbec. Neměli bychom se tedy ptát, zda si pojištění odpovědnosti sjednat, ale jakou variantu a v jakém rozsahu si zvolit. Každý z nás může, byť neúmyslně či z nedbalosti způsobit škodu třetí osobě nebo osobám na jejich životě, zdraví či věci, jejíž výše může až několikanásobně převyšovat jejich vlastní zdroje. Výše uvedené pojištění je tedy velmi účinnou a ověřenou ochranou před možnými nároky třetích osob.

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje?

Pojištění odpovědnosti za újmu je nabízeno v mnoha variantách a podle toho se liší i rozsah pojištění. Všechny varianty hradí škody vzniklé na životě, zdraví a věcí včetně finančních škod. Další rozsah již vyplývá z konkrétního typu pojištění. Mezi základní varianty patří pojištění odpovědnosti občana v běžném životě, pojištění odpovědnosti zaměstnance, pojištění odpovědnosti silničního dopravce, pojištění odpovědnosti statutárních orgánů a další.

I pojištění odpovědnosti má své specifické druhy, mezi které patří například pojištění odpovědnosti z provozu letadel či lodí, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení či zákonem dané pojištění profesní odpovědnosti pro lékaře, veterináře, notáře, advokáty, daňové poradce, architekty a další vybraná povolání.

Chci pojištění odpovědnosti