Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti >> Nepodceňujte pojištění odpovědnosti na zimní dovolenou
ve spolupraci s

Otevíráme pro vás Srovnejto.cz za 5

Na zabezpečené stránce vám srovnáme nabídky hypoték.

Přejít hned
Aktuality

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti na zimní dovolenou

21.11.2015 Pojištění odpovědnosti V českých horách je zima na spadnutí a v zahraničí zimní sezóna již běží v plném proudu. Lyžování a další zimní sporty jsou oblíbeným koníčkem tisíců Čechů, kteří rok co rok vyráží strávit zimní dovolenou na hory. I při lyžování lze způsobit škodu, a proto nezapomínejte na pojištění odpovědnosti.

Pojišťovny varují, bez pojištění odpovědnosti se na sjezdovky nepouštějte! Pojištění odpovědnosti nelze považovat za vyhozené peníze, naopak by mělo patřit k základní výbavě každého sportovce, nejen lyžařů a snowboardistů. Na sjezdovkách se pohybují lidé, jejichž schopnosti a zkušenosti jsou velice odlišné. Ke srážkám v důsledku neopatrnosti, nepozornosti či příliš agresivní jízdy dochází denně. Některé se obejdou bez zranění, jiné si vyžádají ošetření či dlouhodobou léčbu a nejhorší jsou ty s trvalými následky. Viník srážky se tak snadno může domů vrátit s doživotním dluhem.

Dodržujte pravidla Mezinárodní lyžařské federace

Úplně nejlepší je předejít jakékoliv srážce, k čemuž vám pomůže opatrná a ohleduplná jízda. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) shrnula pravidla chování při lyžování a snowboardingu, která se kromě jiného týkají i rychlosti a bezpečnosti zejména při předjíždění. “Je třeba si uvědomit, že na sjezdovce neplatí stejná pravidla jako na silnicích. Desatero pravidel FIS sice není závazná právní norma, ale při šetření příčin a zavinění nehody hrají zásadní roli,“ upozorňuje Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání v České asociaci pojistitelů (ČAP).

Desatero bezpečného lyžování
1. Berte ohled na ostatní́ lyžaře
2. Přizpůsobte rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, počasí a stavu sjezdovky
3. Neohrožujte lyžaře jedoucí před vámi
4. Předjíždějte bezpečně
5. Vjíždějte na sjezdovku a rozjíždějte se tak, abyste nikoho neohrozili
6. Nezastavujte a nezdržujte se na úzkých či nepřehledných místech
7. Stoupáte-li nebo sestupujete pěšky, využívejte okraje sjezdovek
8. Respektujte značky a signalizaci
9. Při nehodě jste povinni poskytnout první pomoc
10. Při nehodě s úrazem se nezapomeňte prokázat

Správné nastavení pojistných limitů je zásadní

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které způsobíme jiným osobám na jejich zdraví či majetku. Je třeba si uvědomit, že zejména škody na zdraví se pohybují ve statisících i milionech korun, a proto je více než důležité mít správně nastavené limity pojistného plnění. Výše škody je vždy posuzována podle předpisů země, v níž k nehodě došlo. Součástí nároků jsou nejen náklady na ošetření, hospitalizaci, léčbu, léky, lékařské zákroky, ale také náklady na převoz, bolestné, ušlý zisk a v některých zemích také tzv. morální újma, která může celkovou škodu posunout do astronomických částek. Pro případy škody na majetku je  doporučováno nejméně 500 tisíc korun, pro případy škody na zdraví nejméně 2 až 3 miliony korun.

Pojištění odpovědnosti by mělo vždy odpovídat místu, kam se vydáváte. Pokud máte například uzavřené celoroční pojištění odpovědnosti nebo jej máte uzavřené v rámci pojištění odpovědnosti, ověřte si územní platnost. Může se stát, že je platné pouze na území ČR nebo má příliš nízké limity. Dále se ujistěte, na koho se pojištění vztahuje, a jaké sporty jsou uvedené ve výlukách.

Stala se nehoda, co mám dělat?

V případě, že se stanete účastníky nehody, nikdy místo nehody neopouštějte. Ihned zkontaktujte svou pojišťovnu, která vám poradí správný postup. Okolnosti nehody zdokumentujte (foto, nákres situace či svědecké výpovědi) a zkontrolujte, zda vše odpovídá skutečnosti.

Neobvyklé nejsou případy, kdy nelze zcela jasně určit viníka. „V případě neznalosti základních pravidel a postupů může dojít na sjezdovce ke zneužití českého lyžaře a k neoprávněným nárokům za škodu a jejím následkům, ke kterým ve skutečnosti ani nedošlo,“ upozorňuje Marcela Kotyrová.

Pokud popisu nerozumíte nebo s ním nesouhlasíte, v žádném případě nic nepodepisujte a připojte svou verzi výpovědi v českém jazyce. V případě rozporu raději volejte policii, která o celé situaci sepíše podrobný záznam. Policii vždy volejte, dojde-li při nehodě ke zranění. Policii a poškozenému (jste-li viník) předejte údaje o svém pojištění.

V případě, že proti vám bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, informujte o tom svou pojišťovnu. Máte-li sjednáno také pojištění právní ochrany, bude vám poskytnuta právní pomoc na místě. Ve všech případech platí, chovejte se podle rad vaší pojišťovny a nečiňte žádná unáhlená rozhodnutí.

Vyrážíte na hory a nevíte, které pojištění odpovědnosti bude to pravé? Navštivte Úspory.cz a neváhejte se na cokoliv zeptat.

Štítky: pojistné limity | pojištění lyžařů | pojištění odpovědnosti | pojištění právní ochrany | srovnání pojištění odpovědnosti | výluky z pojištění odpovědnosti |

Hodnocení článku:

Podobné články

Život zaměstnance: Za co je odpovědný?

22.09.2015

Každý člověk nese za svou činnost odpovědnost. A to platí nejen v běžném životě, ale také v zaměstnání. Výkon povolání sebou přináší menší či větší rizika způsobení škody na majetku zaměstnavatele. Dle zákona je zaměstnanec povinen škodu uvést do původního stavu nebo zaplatit.

Celá aktualita

Kdo je zodpovědný za pád stromu?

22.07.2015

Městské parkoviště se stalo osudným pro auto pana Pavla. Jako každý pátek zde zaparkoval a vydal se na nákup do nedalekého obchodního centra. Co čert nechtěl, po návratu zjistil, že jeho auto poškodila obrovská větev spadlá ze stromu. Město však škodu odmítlo vyplatit. Jak je to možné?

Celá aktualita

Školní výlety a dětské tábory: Kdo nese odpovědnost za Vaše děti?

02.07.2015

Na konec školního roku a letní prázdniny se těší zejména děti. Končí jim neoblíbené učení a čekají je zábavné školní výlety a zejména letní tábory bez rodičů. Tábory pro děti jsou plné her, radostných událostí, veselých zážitků a nových přátel, ale také rizik. Víte, kdo je za Vaše děti odpovědný?

Celá aktualita

Svatba je výjimečný den. Pojistěte si jej!

24.06.2015

Svatební den patří mezi nezapomenutelné životní okamžiky, na které chtějí hlavní protagonisté nevěsta i ženich vzpomínat pouze v dobrém. Proč si tedy nepojistit i tento výjimečný den? Například ve Velké Británii si “pojištění svatby” sjednává každý čtvrtý pár. U nás se pojištěním zabývá pouze každý čtyřicátý.

Celá aktualita

Pojištění odpovědnosti jsou vyhozené peníze. Opravdu?

27.05.2015

Názory na pojištění odpovědnosti se různí. Převládá však názor, který tyto tento typ pojištění považuje za víceméně zbytečný. Ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba a škoda je na světě, je již často pozdě měnit názor. Přitom odpovědnostní škody způsobené v běžném životě patří k těm nejčetnějším.

Celá aktualita

Děti a domácí zvířata zaviní čtvrtinu odpovědnostních škod

08.04.2015

Ač se to může zdát neuvěřitelné, děti a domácí zvířata mají na svědomí 25 procent všech odpovědnostních škod, uvádí Česká asociace pojišťoven (ČAP). Za škody, které dítě či domácí zvíře způsobí, nejsou zodpovědní oni, ale logicky jejich rodiče či majitelé. Ti jsou také povinni škodu uhradit v plné výši.

Celá aktualita

S novým občanským zákoníkem vzrostly počty smluv o pojištění odpovědnosti

10.02.2015

Nový občanský zákoník je v platnosti více než jeden rok a změny, které přinesl v oblasti vyplácení odškodného, způsobily výrazný nárůst smluv o pojištění odpovědnosti. Způsobenou škodu jiné osobě musí totiž viník zaplatit v peněžní podobě.

Celá aktualita

Za svého psa nesete plnou odpovědnost

26.01.2015

Téměř každá domácnost chová nějaké domácí zvířátko. Velké oblíbě se těší zejména pejskové, kteří jsou považování za věrného druha člověka. Chov psa však přináší velkou zodpovědnost nejen za něj, ale také za jeho chování. Takové pokousání Vás může vyjít velmi draho.

Celá aktualita
Všechny aktuality