\
Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti >> Školní výlety a dětské tábory: Kdo nese odpovědnost za Vaše děti?
Aktuality

Školní výlety a dětské tábory: Kdo nese odpovědnost za Vaše děti?

2. 7. 2015 Pojištění odpovědnosti Na konec školního roku a letní prázdniny se těší zejména děti. Končí jim neoblíbené učení a čekají je zábavné školní výlety a zejména letní tábory bez rodičů. Tábory pro děti jsou plné her, radostných událostí, veselých zážitků a nových přátel, ale také rizik. Víte, kdo je za Vaše děti odpovědný?

Období dětství a dospívání je plné zábavy a letní prázdniny jsou úplně nejlepší. Všechno je nové, stále se něco děje a hlavně na Vás nedohlíží rodiče. Pamatujete si to také? Bohužel méně radostné jsou situace, kdy na školním výletě či táboře dojde k nehodě. Dětem nejčastěji hrozí úrazy. Škodu také může způsobit samotné dítě. V mnoha případech není snadné vůbec určit, kdo je za škodu odpovědný.

Základní zodpovědnosti nese organizátor akce pro děti

V případě školních akcí, výletů a táborů nese zodpovědnost vždy konkrétní škola. Jednoduše lze říci, že dítě předáváte do rukou vyučujícího lektora spolu s veškerou zodpovědností. Škola je tedy povinna zajistit dětem dozor, který v maximální míře zamezí vzniku možné škody. I sebelepší dozor nedokáže děti zcela ochránit. Každou vzniklou škodu je tak třeba posuzovat individuálně.

Úraz na školní akci či výletě je v podstatě to samé jako pracovní úraz. Dojde-li k prokázání odpovědnosti školy, má dítě (rodiče) nárok na odškodné. V případě úrazu dítěte je však třeba nejprve zjistit, zda škola skutečně pochybila, a k úrazu došlo v důsledku zanedbání povinností. Pokud například dítě nešikovně zakopne, upadne a zlomí si ruku, nelze to dávat za vinu dozorujícím pedagogovi, který pádu nemohl nijak zabránit. To však neplatí, pokud se dítě zraní ve chvíli, kdy se pedagog nevěnuje dozoru.

Velmi podobný režim platí také pro letní tábory, kdy za svěřené dětí odpovídá provozovatel tábor a jím pověření vedoucí a pedagogičtí pracovníci. Zraní-li se dítě na dětském táboře, opět se zkoumá míra zavinění. Je-li prokázána, odpovědnost nese především hlavní vedoucí tábora.

Za děti tedy nese odpovědnost ten, který je převzal na domluvenou dobu a za domluvených podmínek do své péče. Neplatí to pouze školy, tábory, ale také kroužky a jiné volnočasové organizace. V jejich případě se vyplatí mít uzavřené odpovídající pojištění odpovědnosti.

Získejte nejvýhodnější pojištění odpovědnosti online na Úspory.cz!

Obecnou odpovědnost za děti nesou rodiče

V případech, kdy není dítě vysloveně předáno do péče jiné osoby či organizace, nesou patřičnou odpovědnost rodiče. Jedná se o tzv. rodičovskou odpovědnost, kterou jsou povinni až do 18 roku života dítěte. V běžném životě dochází k mnoha situacím, kdy je nezletilé dítě bez dozoru, a může se zranit i způsobit škodu jiné osobě či osobám na zdravím či majetku.

V některých případech je však odpovědná třetí osoba. Jednoduchým příkladem je MHD. Dítě se poraní o poškozenou sedačku nebo upadne na vadném eskalátoru. Za úraz je v takovém případě vždy odpovědný provozovatel MHD, který nezajistil opravu poškozené sedačky či eskalátoru včas.

Děti jsou zbrklé a nedbalé. Svým jednáním tak mohou způsobit škodu. Mezi nejčastější pojistné události patří rozbitá okna, politý nábytek, apod. V takových případech jsou odpovědní rodiče. Posuzují se však také rozumové schopnosti a vyspělosti dítě v vzhledem k jeho věku a tedy i míra způsobilosti dítěte.

Nedojde-li k vzájemné dohodě, vyhledejte pomoc právníka

Nejvíce problematickými jsou situace, které zahrnují náhradu škodu za poškozené zdraví a tedy určení zodpovědného viníka. V případech, kde se obě strany nedokážou rozumně dohodnout, je nutné vyhledat právníka. Právník celou situací posoudí a učiní odpovídající kroky, které povedou ke správnému vyřešení pojistné události tak, aby poškozený nebyl na svých právech krácen.

Pro všechny případy se vyplatí mít uzavřené pojištění, které chrání Vás i Vaše děti před finančními důsledky úrazy (úrazové pojištění) či škody způsobené jiné osobě (pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě).

Štítky: levné pojištění odpovědnosti | občanská odpovědnost | pojištění odpovědnosti | rodičovská odpovědost | srovnání pojištění odpovědnosti | úrazové pojištění |

Hodnocení článku:

Podobné články

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti na zimní dovolenou

21. 11. 2015

V českých horách je zima na spadnutí a v zahraničí zimní sezóna již běží v plném proudu. Lyžování a další zimní sporty jsou oblíbeným koníčkem tisíců Čechů, kteří rok co rok vyráží strávit zimní dovolenou na hory. I při lyžování lze způsobit škodu, a proto nezapomínejte na pojištění odpovědnosti.

Celá aktualita

Život zaměstnance: Za co je odpovědný?

22. 9. 2015

Každý člověk nese za svou činnost odpovědnost. A to platí nejen v běžném životě, ale také v zaměstnání. Výkon povolání sebou přináší menší či větší rizika způsobení škody na majetku zaměstnavatele. Dle zákona je zaměstnanec povinen škodu uvést do původního stavu nebo zaplatit.

Celá aktualita

Kdo je zodpovědný za pád stromu?

22. 7. 2015

Městské parkoviště se stalo osudným pro auto pana Pavla. Jako každý pátek zde zaparkoval a vydal se na nákup do nedalekého obchodního centra. Co čert nechtěl, po návratu zjistil, že jeho auto poškodila obrovská větev spadlá ze stromu. Město však škodu odmítlo vyplatit. Jak je to možné?

Celá aktualita

Svatba je výjimečný den. Pojistěte si jej!

24. 6. 2015

Svatební den patří mezi nezapomenutelné životní okamžiky, na které chtějí hlavní protagonisté nevěsta i ženich vzpomínat pouze v dobrém. Proč si tedy nepojistit i tento výjimečný den? Například ve Velké Británii si “pojištění svatby” sjednává každý čtvrtý pár. U nás se pojištěním zabývá pouze každý čtyřicátý.

Celá aktualita

Pojištění odpovědnosti jsou vyhozené peníze. Opravdu?

27. 5. 2015

Názory na pojištění odpovědnosti se různí. Převládá však názor, který tyto tento typ pojištění považuje za víceméně zbytečný. Ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba a škoda je na světě, je již často pozdě měnit názor. Přitom odpovědnostní škody způsobené v běžném životě patří k těm nejčetnějším.

Celá aktualita

Děti a domácí zvířata zaviní čtvrtinu odpovědnostních škod

8. 4. 2015

Ač se to může zdát neuvěřitelné, děti a domácí zvířata mají na svědomí 25 procent všech odpovědnostních škod, uvádí Česká asociace pojišťoven (ČAP). Za škody, které dítě či domácí zvíře způsobí, nejsou zodpovědní oni, ale logicky jejich rodiče či majitelé. Ti jsou také povinni škodu uhradit v plné výši.

Celá aktualita

S novým občanským zákoníkem vzrostly počty smluv o pojištění odpovědnosti

10. 2. 2015

Nový občanský zákoník je v platnosti více než jeden rok a změny, které přinesl v oblasti vyplácení odškodného, způsobily výrazný nárůst smluv o pojištění odpovědnosti. Způsobenou škodu jiné osobě musí totiž viník zaplatit v peněžní podobě.

Celá aktualita

Za svého psa nesete plnou odpovědnost

26. 1. 2015

Téměř každá domácnost chová nějaké domácí zvířátko. Velké oblíbě se těší zejména pejskové, kteří jsou považování za věrného druha člověka. Chov psa však přináší velkou zodpovědnost nejen za něj, ale také za jeho chování. Takové pokousání Vás může vyjít velmi draho.

Celá aktualita
Všechny aktuality