Úspory.cz >> Pojištění odpovědnosti >> Život zaměstnance: Za co je odpovědný?
ve spolupraci s

Otevíráme pro vás Srovnejto.cz za 5

Na zabezpečené stránce vám srovnáme nabídky hypoték.

Přejít hned
Aktuality

Život zaměstnance: Za co je odpovědný?

22.09.2015 Pojištění odpovědnosti Každý člověk nese za svou činnost odpovědnost. A to platí nejen v běžném životě, ale také v zaměstnání. Výkon povolání sebou přináší menší či větší rizika způsobení škody na majetku zaměstnavatele. Dle zákona je zaměstnanec povinen škodu uvést do původního stavu nebo zaplatit.

Způsobit škodu je přitom tak snadné. Stačí natankovat špatný druh pohonných hmot do služebního vozidla, ztratit služební mobil či rozbít notebook. Zaměstnavatel tyto věci svěřil svému zaměstnanci do péče a logicky chce vzniklou škodu uhradit. A dle zákoníku práce má na to právo.

Může zaměstnavatel požadovat plnou úhradu škody?

Zaměstnanec má možnost uvést stav do původního stavu. Pokud tak neučiní, musí zaměstnavateli zaplatit škodu až do výše 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Za běžných okolností tedy zaměstnavatel nemůže požadovat plnou úhradu způsobené škody. Při určitých typů povolání může zaměstnanec neúmyslně způsobit škodu nevídaných rozměrů. Úhrada milionových částek by jej existenčně zlikvidovala.

Toto omezení však neplatí, pokud zaměstnanec škodu prokazatelně způsobil úmyslně či pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. V takovém případě má zaměstnavatel právo požadovat plnou částku a navíc i náhradu ušlého zisku.

Pozor na výluky z pojištění

Každé pojištění má výjimky, které jsou vypsané v pojistných podmínkách. Zaměstnanec, který si takové pojištění sjednává, by měl velmi dobře vědět, na co se pojištění odpovědnosti vztahuje a na co nikoliv. Mezi nejčastější výluky z pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání patří škody vzniklé:

  • pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
  • úmyslnou nebo kvůli hrubou nedbalosti,
  • vadně provedenou prací při montáž či, opravě,
  • vyrobením vadného výrobku,
  • zanedbáním předepsané obsluhy a údržby,
  • schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vždy vyúčtovat.

Jak zvolit pojistnou částku

Pojištění odpovědnosti je užitečná věc, zvlášť v případech, kdy riziko způsobení škody hrozí často. Není však nutné hradit vysoké pojistné za nadstandardní pojistné krytí, které nikdy nevyužijete. Pokud například zaměstnanec měsíčně bere plat ve výši 30 000 korun a nepoužívá žádné svěřené předměty (notebook, vozidlo, atd.), pak si vystačí s pojistnou částkou ve výši 4,5 násobku platu, tedy 135 000 Kč.

Dojde-li ke vzniku pojistné události, pojištěný by měl ihned kontaktovat pojišťovnu. Zaměstnavatel by měl doložit dokument, popisující škodu a především výši způsobené škody. Zaměstnavatel je rovněž povinen zaměstnance písemně vyzvat k úhradě škody s patřičným odůvodněním. Na základě dodaných dokumentů pojišťovna uhradí škodu až do výše sjednaného pojistného limitu.

Aktuální nabídka pojišťoven

Například pojišťovna Generali nabízí pojištění odpovědnosti s územní platností po celém světě a pojistnými limity až do výše 500 000 korun s možností velmi nízké spoluúčasti 1 000 korun. K základnímu balíčku je možné uzavřít speciální připojištění Řidič, Ztráta svěřených věcí, Pokuty, Penále a Pracovní stroje.

Pojištění odpovědnosti s územní platnost na celém světě a maximální výši pojistných limitů 700 000 korun nabízí ČSOB Pojišťovna. Při vzniku škody zaplatí pojištěný spoluúčast ve výši 10 či 20 %, nejméně však 1 000 korun.

Česká pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti s limity až do výše 300 000 korun a spoluúčastí ve výši 10 %, 20 % či 30 %. Pojistné limity si mohou klienti po dohodě sjednat i vyšší. Česká podnikatelská pojišťovna nabízí 4 varianty pojištění dle výše pojistných limitů (60 000, 100 000, 150 000 a 200 000 korun). Všechny varianty platí na území České republiky a Evropy (pouze v případě přechodného pobytu - např. služební cesta). Spoluúčast činí 30 %, nejméně však 5 000 korun v případě řidičů z povolání a řidičů referentských vozidel.

Pojistné limity do maximální výše 200 000 korun nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna a UNIQA Pojišťovna. U HVP zaplatí pojištění spoluúčast ve výši 10 či 20 %, nejméně však 1 000 nebo 2 000 korun. UNIQA požaduje spoluúčast ve výši 30 %. Pojišťovny se liší i územní platnosti - HVP nabízí pojištění platné na území ČR a Evropy, UNIQA na celém světě.

Získejte pojištění odpovědnosti rychle, online a za nejvýhodnější cenu na Úspory.cz!

Štítky: 4 | 5 násobek platu | pojištění odpovědnosti | pojištění odpovědnosti online | srovnání pojištění odpovědnosti | úmyslné způsobení škody | výluky z pojištění odpovědnosti |

Hodnocení článku:

Podobné články

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti na zimní dovolenou

21.11.2015

V českých horách je zima na spadnutí a v zahraničí zimní sezóna již běží v plném proudu. Lyžování a další zimní sporty jsou oblíbeným koníčkem tisíců Čechů, kteří rok co rok vyráží strávit zimní dovolenou na hory. I při lyžování lze způsobit škodu, a proto nezapomínejte na pojištění odpovědnosti.

Celá aktualita

Kdo je zodpovědný za pád stromu?

22.07.2015

Městské parkoviště se stalo osudným pro auto pana Pavla. Jako každý pátek zde zaparkoval a vydal se na nákup do nedalekého obchodního centra. Co čert nechtěl, po návratu zjistil, že jeho auto poškodila obrovská větev spadlá ze stromu. Město však škodu odmítlo vyplatit. Jak je to možné?

Celá aktualita

Školní výlety a dětské tábory: Kdo nese odpovědnost za Vaše děti?

02.07.2015

Na konec školního roku a letní prázdniny se těší zejména děti. Končí jim neoblíbené učení a čekají je zábavné školní výlety a zejména letní tábory bez rodičů. Tábory pro děti jsou plné her, radostných událostí, veselých zážitků a nových přátel, ale také rizik. Víte, kdo je za Vaše děti odpovědný?

Celá aktualita

Svatba je výjimečný den. Pojistěte si jej!

24.06.2015

Svatební den patří mezi nezapomenutelné životní okamžiky, na které chtějí hlavní protagonisté nevěsta i ženich vzpomínat pouze v dobrém. Proč si tedy nepojistit i tento výjimečný den? Například ve Velké Británii si “pojištění svatby” sjednává každý čtvrtý pár. U nás se pojištěním zabývá pouze každý čtyřicátý.

Celá aktualita

Pojištění odpovědnosti jsou vyhozené peníze. Opravdu?

27.05.2015

Názory na pojištění odpovědnosti se různí. Převládá však názor, který tyto tento typ pojištění považuje za víceméně zbytečný. Ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba a škoda je na světě, je již často pozdě měnit názor. Přitom odpovědnostní škody způsobené v běžném životě patří k těm nejčetnějším.

Celá aktualita

Děti a domácí zvířata zaviní čtvrtinu odpovědnostních škod

08.04.2015

Ač se to může zdát neuvěřitelné, děti a domácí zvířata mají na svědomí 25 procent všech odpovědnostních škod, uvádí Česká asociace pojišťoven (ČAP). Za škody, které dítě či domácí zvíře způsobí, nejsou zodpovědní oni, ale logicky jejich rodiče či majitelé. Ti jsou také povinni škodu uhradit v plné výši.

Celá aktualita

S novým občanským zákoníkem vzrostly počty smluv o pojištění odpovědnosti

10.02.2015

Nový občanský zákoník je v platnosti více než jeden rok a změny, které přinesl v oblasti vyplácení odškodného, způsobily výrazný nárůst smluv o pojištění odpovědnosti. Způsobenou škodu jiné osobě musí totiž viník zaplatit v peněžní podobě.

Celá aktualita

Za svého psa nesete plnou odpovědnost

26.01.2015

Téměř každá domácnost chová nějaké domácí zvířátko. Velké oblíbě se těší zejména pejskové, kteří jsou považování za věrného druha člověka. Chov psa však přináší velkou zodpovědnost nejen za něj, ale také za jeho chování. Takové pokousání Vás může vyjít velmi draho.

Celá aktualita
Všechny aktuality