Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Pojištění odpovědnosti >> Za svého psa nesete plnou odpovědnost

Aktuality

Za svého psa nesete plnou odpovědnost

26. 1. 2015 Pojištění odpovědnosti Téměř každá domácnost chová nějaké domácí zvířátko. Velké oblíbě se těší zejména pejskové, kteří jsou považování za věrného druha člověka. Chov psa však přináší velkou zodpovědnost nejen za něj, ale také za jeho chování. Takové pokousání Vás může vyjít velmi draho.

Nejsme schopni předvídat chování člověka, natož zvířete, byť se jedná o Vašeho mazlíčka, který poslouchá na slovo. V důsledku nepředvídatelného chování může dojít ke škodě na majetku a v případě pokousání i na zdraví. U většiny domácích zvířat, jako je například kočka, papoušek či křeček, se těžko bude jednat o závažnou škodu na zdraví. U psů však nejsou vážná zranění neobvyklá, zejména pokud jde o malé děti.

Majitel psa je povinen zabezpečit ochranu svého okolí

Zákon nedefinuje podmínky, které musí člověk splnit, aby mohl chovat psa. Ukládá však majitelům všech domácích mazlíčků, aby jej zajistili takovým způsobem, který vede k dostatečné ochraně ostatních osob (§ 415-420 občanského zákoníku). To znamená, že je povinen zachovávat dostatečný stupeň pozornosti, kterou vyžaduje aktuální situace.

Dojde-li ke škodě, má žalovaný (majitel psa) právo prokázat, že škodu nezavinil, případně, že na jejím vzniku měl podíl i žalující. Pokud však žalující prokáže, že majitel psa neprovedl potřebná opatření, a nezabránil nevhodnému chování psa, pak je za vzniklou škodu plně zodpovědný. Majitel psa musí předpokládat, že se pes může bezdůvodně chovat nebezpečně a agresivně a na takovou situaci by měl být vždy připraven.

Ne vždy je vinen pes a jeho majitel

Zodpovědnost však není pouze na straně majitele psa. Své chování by měli přizpůsobit všichni lidé, kteří se nachází v bezprostřední blízkosti. Typickým příkladem jsou malé děti, za které zodpovídají rodiče. Jako příklad si uveďme případ z roku 2008, kdy pes pokousal malé dítě, které se k němu nečekaně přiblížilo. Pes se lekl a dívku pokousal v obličeji. Matka dívky neúspěšně žalovala majitele psa, který však prokázal, že měl psa plně pod kontrolu. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR.

Nejvyšší soud ČR přihlédl také k faktu, že majitel se se svým psem nacházel na veřejném místě, kde kontaktu s ostatními lidmi nelze zcela zabránit. Pes byl navíc bez vodítka a náhubku. Soud tedy uznal částečnou vinu ze strany majitele psa a matce dívky s ohledem na její pochybení přiznal nárok na částečné odškodné.

Právě dítě se velmi často stává obětí pokousání, které mívá vážné a trvalé důsledky na zdraví. Vina je přitom na straně jak rodičů, tak i majitelů psů, kteří si dostatečně neuvědomují možné riziko a nechávají psa pobíhat volně v kontaktu s dítětem a často bez dohledu. Vždy je třeba dbát zvýšené opatrnosti, ať už se jedná o veřejné či domácí prostředí. Za dítě přitom vždy zodpovídá rodič.

Podle čeho se určuje výše odškodného

V případě, že soud uzná zavinění ze strany majitele psa, určí také výši odškodného. Míra zavinění není vždy jednoznačná a stanovit poměr účasti na vzniku škody nelze učinit exaktním způsobem. Záleží tedy na soudu a jeho úvaze, jak zohlední celý případ. Samozřejmě záleží na tom, jak závažné bylo zranění, a zda-li zanechalo trvalé následky.

Hodnocení článku:

Podobné články

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti na zimní dovolenou

21. 11. 2015

V českých horách je zima na spadnutí a v zahraničí zimní sezóna již běží v plném proudu. Lyžování a další zimní sporty jsou oblíbeným koníčkem tisíců Čechů, kteří rok co rok vyráží strávit zimní dovolenou na hory. I při lyžování lze způsobit škodu, a proto nezapomínejte na pojištění odpovědnosti.

Celá aktualita

Život zaměstnance: Za co je odpovědný?

22. 9. 2015

Každý člověk nese za svou činnost odpovědnost. A to platí nejen v běžném životě, ale také v zaměstnání. Výkon povolání sebou přináší menší či větší rizika způsobení škody na majetku zaměstnavatele. Dle zákona je zaměstnanec povinen škodu uvést do původního stavu nebo zaplatit.

Celá aktualita

Kdo je zodpovědný za pád stromu?

22. 7. 2015

Městské parkoviště se stalo osudným pro auto pana Pavla. Jako každý pátek zde zaparkoval a vydal se na nákup do nedalekého obchodního centra. Co čert nechtěl, po návratu zjistil, že jeho auto poškodila obrovská větev spadlá ze stromu. Město však škodu odmítlo vyplatit. Jak je to možné?

Celá aktualita

Školní výlety a dětské tábory: Kdo nese odpovědnost za Vaše děti?

2. 7. 2015

Na konec školního roku a letní prázdniny se těší zejména děti. Končí jim neoblíbené učení a čekají je zábavné školní výlety a zejména letní tábory bez rodičů. Tábory pro děti jsou plné her, radostných událostí, veselých zážitků a nových přátel, ale také rizik. Víte, kdo je za Vaše děti odpovědný?

Celá aktualita

Svatba je výjimečný den. Pojistěte si jej!

24. 6. 2015

Svatební den patří mezi nezapomenutelné životní okamžiky, na které chtějí hlavní protagonisté nevěsta i ženich vzpomínat pouze v dobrém. Proč si tedy nepojistit i tento výjimečný den? Například ve Velké Británii si “pojištění svatby” sjednává každý čtvrtý pár. U nás se pojištěním zabývá pouze každý čtyřicátý.

Celá aktualita

Pojištění odpovědnosti jsou vyhozené peníze. Opravdu?

27. 5. 2015

Názory na pojištění odpovědnosti se různí. Převládá však názor, který tyto tento typ pojištění považuje za víceméně zbytečný. Ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba a škoda je na světě, je již často pozdě měnit názor. Přitom odpovědnostní škody způsobené v běžném životě patří k těm nejčetnějším.

Celá aktualita

Děti a domácí zvířata zaviní čtvrtinu odpovědnostních škod

8. 4. 2015

Ač se to může zdát neuvěřitelné, děti a domácí zvířata mají na svědomí 25 procent všech odpovědnostních škod, uvádí Česká asociace pojišťoven (ČAP). Za škody, které dítě či domácí zvíře způsobí, nejsou zodpovědní oni, ale logicky jejich rodiče či majitelé. Ti jsou také povinni škodu uhradit v plné výši.

Celá aktualita

S novým občanským zákoníkem vzrostly počty smluv o pojištění odpovědnosti

10. 2. 2015

Nový občanský zákoník je v platnosti více než jeden rok a změny, které přinesl v oblasti vyplácení odškodného, způsobily výrazný nárůst smluv o pojištění odpovědnosti. Způsobenou škodu jiné osobě musí totiž viník zaplatit v peněžní podobě.

Celá aktualita

1 2 »