Úspory.cz >> Investování >> Svět investic: Co jsou dluhopisy a jak fungují
ve spolupraci s

Otevíráme pro vás Srovnejto.cz za 5

Na zabezpečené stránce vám srovnáme nabídky hypoték.

Přejít hned
Aktuality

Svět investic: Co jsou dluhopisy a jak fungují

21.11.2016 Investování O dluhopisech jste již zajisté slyšeli. Pravděpodobně se tak stalo v souvislosti s cennými papíry a investováním. Finanční a investiční poradci dluhopisy považují za jeden z nejjistějších způsobů investování. Pokud právě vy vážně uvažujete o koupi dluhopisů, nezapomeňte si zjistit všechny důležité informace.

Co to vlastně dluhopisy jsou, k čemu slouží a jak fungují? Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojené právo jeho vlastníka (věřitele) na splacení jistiny, stanoveného úroku a vyplacení výnosů z nich plynoucích dlužníkem (emitentem).

Na rozdíl od akcií dluhopisy svému vlastníkovi zajišťují předem stanovený finanční výnos. Dluhopis je vlastně půjčka. Zakoupením dluhopisu poskytujete emitentovi půjčku, který se zavazuje k pravidelnému placení úroků až do stanoveného data. Po skončení lhůty je emitent povinen uhradit částku, kterou věřitel za dluhopis původně zaplatit (tj. nominální hodnota).

Dle zákona je možné emitovat dluhopisy komukoliv bez souhlasu České národní banky (ČNB). Jediným omezením je počet oslovených investorů, který nesmí být více než 150 osob. U vyššího počtu je požadován tzv. prospekt emitenta schválený ČNB.

Kdo dluhopisy vydává a pro koho jsou vhodné?

Nejčastěji dluhopisy vystavují státy, samosprávně celky či korporace (firmy, banky, investiční společnost apod.), které tímto způsobem získávají potřebný kapitál nutný pro fungování či provoz. Po uplynutí splatnosti investorům vrátí vložené prostředky navýšené o domluvený úrok. Nejméně rizikové bývají státní dluhopisy, pokud se nejedná o rizikové státy, a pokladniční poukázky. Za více rizikové jsou považované korporátní dluhopisy.

Jedná se tedy o relativně jistou investici. Proto jsou dluhopisy vhodné zejména pro začínající investory, kteří hledají jisté a stabilní možnosti investování, zároveň si svět investic teprve chtějí osahat. Dluhopisy není nutné aktivně sledovat, a přesto investoři pravidelně inkasují úrok.

Do dluhopisů však investují i zkušení investoři, kteří tímto způsobem diverzifikují (rozdělují) své portfolio na rizikové a bezpečné investice. Dluhopisy patří k jejich bezpečným investicím, přičemž se zaměřují na korporátní dluhopisy slibující vyšší výnosy.

Kde se dluhopisy prodávají a nakupují a jaká hrozí rizika?

Dluhopisy je možné nakoupit na běžných trzích, ale nejčastěji se nakupují na mimoburzovním trhu. Emise dluhopisů bývají organizovány bankami či nebankovními investičními společnostmi, které podléhají dozoru ze strany České národní banky.

Další možností jsou burzy cenných papírů, kde se s dluhopisy rovněž obchoduje. V tomto případě se vyplatí kontaktovat specialistu - obchodníka s cennými papíry, který pro vás zajistí nákup konkrétních akcií.

Hlavní riziko spojené s investováním do dluhopisů je stejné jako u klasických půjček, což je nesplacení půjčky (dluhopisu). Před provedením nákupu je dobré zhodnotit situaci a zvážit možná rizika konkrétního emitenta. Nedostatek zkušeností a znalosti lze nahradit zkušeným prostředníkem, který potřebné zkušenosti má a je schopen vyjedná výhodné podmínky pro emitenta i věřitele.

Zhodnoťte své úspory v dluhopisech. Porovnejte si zdarma nabídku dluhopisů na našem portálu a zhodnocujte své peníze až s úrokem 9 %.

Dělení dluhopisů podle různých kritérií

Abychom dluhopisům dokonale porozuměli, musíme o nich vědět vše. Dluhopis není pouze jeden typ, ale dělíme je dle různých kritérií - dle emitenta, doby splatnosti, úroků a na zvláštní dluhopisy.

Podle emitenta (vydavatel dluhopisu):

 • Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydavatelem je vláda nebo příslušné instituce
 • Komunální dluhopisy – vydavateli jsou města nebo obce
 • Podnikové (korporátní) dluhopisy - vydavateli jsou firmy, korporace, atd.

Podle doby splatnosti:

 • Krátkodobé - doba splatnosti se pohybuje od 1 do 12 měsíců. Nejčastěji se jedná o pokladniční poukázky vydávané státem, komerční papíry s dobou splatnosti do 45 dní a depozitní certifikáty, které používají peněžní domy
 • Střednědobé - doba splatnosti se pohybuje od 12 měsíců do 10 let
 • Dlouhodobé - doba splatnosti je nad 10 let

Dělení podle úroků (přínosu pro majitele dluhopisu):

 • S pevným kupónem (úročením) - kupón neboli úroková sazba je neměnná po dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je snadný výpočet zisku, nevýhodou nerentabilnost při možných výkyvech ekonomiky
 • S proměnným (variabilním) kupónem (tzv. proměnlivé úročení) - kupón je závislý na referenční sazby (např. PRIBOR, LIBOR, EURIBOR), k níž je přičítána přirážka, jež má kompenzovat vyšší riziko
 • S nulovým kupónem (Zero bondy) - dluhopisy jsou koupeny pod nominální hodnotou, kterou emitent splácí po dobu životnosti dluhopisů. Vlastníkovi nejsou vypláceny kupónové platby
 • Indexované dluhopisy - úrokové sazby jsou vázány na vývoj indexů cen, mezd, zlata (ropy a dalších komodit). Příkladem jsou americké státní dluhopisy TIPS s fixním kupónem, které jsou modifikovány podle aktuálního růstu cenové hladiny.Konvertibilní dluhopisy - jsou spojeny s právem na výměnu dluhopisu na akcii (konverze) v době splatností
 • Prioritní dluhopisy - vlastník dluhopisu má právo na přednostní úpis akcií dané společnosti
 • Podřízené dluhopisy - je používán v případě, že dosavadní věřitele nechtějí přijmout další emitentův dluh. V případě krachu emitenta jsou tyto pohledávky uspokojeny až po vyřízení nadřízených závazků
 • Svolatelné dluhopisy - za určitých podmínek lze požadovat předčasné splacení dluhopisu nebo jej může předčasně uhradit i emitent

Zvláštní dluhopisy:

 • Svlečené dluhopisy - vzniká rozdělením klasického dluhopisu na dvě části - anuitní dluhopis (vydáván na příjem) a diskontovaný dluhopis s nulovým kupónem (vydáván na jistinu)
 • Konzola (perpetuitní dluhopisy) - není stanovený datum splatnosti, mohou tedy existovat a vlastníkovi nést výnosy po nekonečně dlouhou dobu
 • Naturální dluhopisy - velmi málo využívaný typ. Kupónové platby probíhají pouze ve vybrané komoditě nebo se může jednat o oprávnění k výhodné koupi (např. soukromá emise Chateau Lednice).

Štítky: investice | investování | kam investovat |

Hodnocení článku:

Podobné články

4 nejlepší investice v roce 2018

26.03.2018

Investice lákají stále více lidí. Není divu. Je to ideální možnost, jak nechat vydělávat již vydělané peníze. Nechat peníze ležet ladem nic nového nepřinese a ještě vám úspory může zničit inflace. Víme, do čeho se vyplatí investovat právě letos.

Celá aktualita

6 největších chyb, který se dopouštíme při investicích

29.05.2017

Investování je jedním ze způsobů, jak vydělat peníze. Přesněji řečeno, jak zhodnotit své vlastní volné prostředky. Řada lidí vydělává více, než dokáže a chce utratit. Pomyslí si tedy, že by tyto peníze mohli vydělávat další peníze. A ono to také jde. Ovšem i investování je tak trochu věda a vyžaduje zodpovědný přístup jako jakákoliv jiná činnost.

Celá aktualita

Jak úspěšně investovat a čemu se vyhnout

30.01.2017

Investovat peníze? To je pro drtivou většinu Čechů něco nepředstavitelného. Ať už jde o investici do umění, akcií či nemovitostí, je faktem, že obyvatelé naší republiky nejsou příliš zběhlí ve světě financí a peníze směřují především na uspokojení aktuálních potřeb. Přitom rozumná investice může znamenat zásadní otočení finanční situace k lepšímu. Stačí být uvážliví a vyvarovat se banálních chyb, které představují rozdíl mezi úspěchem a selháním.

Celá aktualita

Kolísání hodnoty investice – jak s ním pracovat

21.09.2016

Při investování svých volných peněz do investičních fondů určitě zjistíte, že hodnota vaší investice různě kolísá směrem nahoru i dolů. Tyto změny hodnoty investice v čase se označují jako volatilita a jsou pro investování většinou typické. Musíte se zkrátka smířit s tím, že hodnota vaší investice jen neporoste, ale bude se někdy i snižovat. Kolísání hodnoty investice se však nemusíte bát a můžete na něm i vydělat.

Celá aktualita

Jak začít investovat? Pravidelně malou částku

29.08.2016

Jeden z nejlepších způsobů, jak začít investovat jen s minimem znalostí, je vkládat každý měsíc do některého z otevřených podílových fondů menší částku. V čem spočívá kouzlo pravidelného investování?

Celá aktualita

Podílové fondy – ideální investice pro začátečníky

21.07.2016

Nestačí vám už nízké zhodnocení peněz na spořicím účtu? Ani se moc nedivíme. Jejich výnosy jsou v posledních letech velmi nízké. Abyste dosáhli lepšího zhodnocení vašich právě volných peněz, musíte se stát investory. A nejlepší cesta k investicím vede přes podílové fondy.

Celá aktualita

Jaký jste typ investora?

08.07.2016

Zhodnocení vkladů na spořicích účtech poslední dobou nestojí za nic. I z tohoto důvodu se vyplatí raději volné peníze někam investovat. Možností máte hodně a během doby si je na tomto místě určitě postupně probereme. Zatím se ale podíváme, jaký jste typ investora.

Celá aktualita
Všechny aktuality